Personalni Asistent

Postavljeno: March 5, 2016 1:37 am | Kontakt Osoba: Milan | Cena: 300 | Grad: Beograd | Telefon: 063381555

Personalni Asistent - mali oglasi

Personalni Asistent je tu da vam pomogne u pronalaženju
dugog ili kratkotrajnog rešenja, pružanjem odlične
i profesionalne kućne nege.

Sertifikovani geronto-negovatelj sa iskustvom i preporukama nudi nudi usluge ne-medicinske nege nemoćnim, nepokretnim ili slabo pokretnim osobama. Cena sata se formira dogovorom. Mogucnost kombinacije 24- casovnog angazmana.

Nekim osobama sa invaliditetom može biti potrebna podrška ili personalna asistencija u svakodnevim aktivnostima da im se pomogne u savladavanju prepreka i da žive samostalnije. Ovo podrazumeva sve od povremene podrške do podrške od 24 sata u toku dana. Aktivnosti mogu da obuhvataju podršku u ličnoj nezi, ishrani, oblačenju, kućnim poslovima, kupovini, asistenciji na poslu i tokom slobodnog vremena, kao i u komunikaciji, organizaciji dana ili sličnoj kognitivnoj ili psiho-socijalnoj podršci.
facebook Personalni Asistent

Podeli: | |

Prijavi Spam

Kontaktiraj Prodavca
Captcha Ucitaj novu sliku